BAPTIS BAYI


Untuk Diperhatikan

  1. Baptis dilaksanakan pada pkl. 11.00 di Gereja Santa Odilia Cicadas Bandung.
  2. Peserta baptis berusia dibawah 7 tahun.
  3. Pembekalan orang tua calon baptis dilaksanakan pada pkl. 11.00 di Aula Gereja Santa Odilia CIcadas Bandung. Orang Tua wajib mengikuti pembekalan. Jika tidak hadir pada waktu pembekalan maka dianggap mengundurkan diri.
  4. Wali Baptis harus hadir pada saat pembekalan dan pelaksanaan baptis.
  5. Pengembalian berkas paling lambat 1 minggu sebelum pembekalan. Jika lebih dari waktu tersebut maka akan diikutkan ke jadwal berikutnya.

Persyaratan

  1. Mengambil formulir pendaftaran dan mengisi formulir kemudian diserahkan ke sekretariat pada jam kerja.
  2. Foto copy akta lahir calon baptis. Jika tidak atau belum mempunyai akta lahir, dapat melampirkan foto copy surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan.
  3. Foto copy surat perkawinan gereja dan perkawinan catatan sipil orang tua.
  4. Foto copy surat baptis kedua orang tua
  5. Formulir pendaftaran ditanda tangani oleh ketua lingkungan setempat.
NOTE:
Baptis bayi selalu diadakan setiap awal bulan di minggu pertama.